MARGADİN (Bir roman denemesi taslağı-I)


Margadin'den ayrılan son koloni gemisi de, çok uzaklarda mavi bir ışık gibi parıldayan gezegene doğru kırdı dümenini. Son gemi uzay boşluğunda ilerledikçe, rengi yüzlerce yıldır artık tamamen kırmızıya dönüşmüş olan gezegenleri geride ve geçmişte kalmaya başladı. Ancak Margadin'deki iklim atmosfer tabakasının incelmesi ve gaz oranlarının değişmesi sonucu, geri dönülmez bir şekilde değişmeye başlayınca Margadlar için de yeni gezegenler aramak veya en azından bu gezegeni terk etmek kaçınılmaz olmuştu. On yıl önce Margadin artık hiçbir şekilde üzerinde yaşanmaz hale gelmiş ve gezegendeki Margad nüfusu atmosfer dışındaki limanlara taşınmıştı. Önceki kırk yılda Margadin'den ayrılan dört şileple, sağlıklı nüfusun çoğu gezegeni terk etmiş ve uzaktaki mavi noktaya doğru yola çıkmıştı. Şimdi limanlarda kalan son Margadlar da Kum Fırtınası'nda bir araya toplanmış ve şilep Margadin' den uzaklaşırken geride kalan limanların birer çöp-kente dönüşmesine ve gezegendeki, en azından yüzeyindeki yaşamın da son bulmasına tanıklık ediyorlardı. 
Margadin küçük bir gezegen olmasına rağmen, 500 yıl öncesine kadar neredeyse binlerce farklı dil konuşulmaktaydı. Ancak bilim adamları Margadin'in geleceğine dair öngörülerini M.T.B.'ye, Margadin Toplum Birliğine sunduklarında birlik dilbilimcilere yeni bir dil için öneri verdi. Dilbilimciler uzun bir süre bu yeni dil üzerinde çalışarak, sonunda Margadca denen Margadin'in evrensel dilini yarattılar. Bu ise, Margadin'i terk etme planının ilk aşamasıydı. Çünkü yüzyıllar sürecek bu planda, tüm Margadlar'ın birbirleriyle aracısız ve araçsız anlaşması önemliydi. Margadca'dan önce Margadin'de 2288 farklı dil konuşulmaktaydı. Özellikle Margadların toplumlar halinde bir araya geldikleri Margad Birlikleri'nde veya başka türlü toplumsal ilişkiler sırasında Margadlar anlaşmak için çeviri araçları veya aracılar kullanıyorlardı. Ancak Margadin'in tahliyesi söz konusu olduğunda, herhangi bir araç ve aracı olmaksızın hızlı bir iletişim sağlamak çok önemliydi. Bu nedenle herkesin kolayca öğrenip yazabileceği yeni bir dil yarattılar. Neredeyse 50 yılda, Margadca tüm Margadlar tarafından öğrenilmişti. 
Arşiv kayıtlarındaki ilk Margad Raporu yaklaşık 500 yıl öncesine gidiyordu. Bilim adamlarının gezegen üzerine yaptıkları gözlemleri kayıt altına alan bu raporlar, Margadin'in karşı karşıya olduğu tehlikeyi ilk o zaman kayıtlayarak, M.T.B.'lere duyurmuştu. Zaman geçtikçe büyüyen tehlikenin sonuçlarının kontrol altında tutulabilmesi ve bunlara karşı önlemler alınabilmesi için bilim adamları belli periodlarla raporlar vermeye devam ettiler ve arşivlenen tüm bu raporlara Margad Raporları denildi. Bunlar Margadin için bir nevi kıyamet kayıtlarıydı. Çünkü ilk kayıtlar Margadin'in manyetik kutuplarının yok olmak üzere olduğunu haber veriyordu, ama bunun ne zaman olacağını ve ne gibi sonuçları olacağını henüz tam olarak bilemiyordu kozmologlar. Bu nedenle gezegendeki değişimler sürekli olarak gözetim altında tutulmaya başlandı; gezegenin atmosferindeki, yer çekimindeki, yeryüzeyindeki herhangi bir değişim hemen kayıtlanıyordu. Daha sonra her kayıt bir öncekiyle karşılaştırılarak gezegenin fiziki durumundaki değişimin hızı ve etkileri saptanıyordu. İlk 100 yıldan sonra durumun sanıldığından daha ciddi olduğu anlaşıldı. Artan depremler, atmosfer tabakalarındaki incelme, kuraklığın baş göstermesi ve çölleşme, sıcaklığın düşmesi, hiç bitmeyen fırtınalar, ağırlaşan gezegen çekirdeği, incelen atmosferin güneşten gelen radyasyonu artık tutamaz oluşu nedeniyle margad genindeki yapısal bozulmalar... Hepsi bir araya gelince Margadlar'ın en hızlı şekilde Margadin'i terk etmesi gerektiği gerçeğiyle yüzyüze gelmişti Margad Toplum Birlikleri.

Yorumlar

Popüler Yayınlar