Uygarlığın Elbisesi

 
 
Yukarıda, solda üstte Odysseus ve Diomedes, Troia savaşı sırasında Thrakları öldürdükten sonra atlarını çalarken, sağda üstte de Patroklos Lykialı Sarpedon’u öldürürken resmedilmiş. Batı’nın kendi uygarlığını üzerine kurduğu, sözde o zaman için en uygar «yüce Greek» kültürünü temsil eden Odysseus, Patroklos ve Diomedes çırılçıplakken «Barbar- Yunanlılar o zaman kendilerinden farklı her milleti böyle adlandırırlardı» dedikleri Thraklar, Lykialılar, Phrygler ve diğer Anadolu kavimleri bütün bedenlerini örten pantolon ve elbiseler, ayaklarına da çarıklar giymekteydiler. Dikkatli bakıldığında bu elbiselerin ve pantolonların yün örme oldukları ve üzerlerindeki motiflerin halen Anadolu’da kullanıldıkları görülebilir. Troia Savaşı sırasında Troia yanında savaşan bu kavimler, aslında batıdan gelen istilacı kavimlere beraber karşı koymuşlar ve anavatanlarını beraber korumuşlardır. O zaman için giyimi bile bilmeyen bu istilacı Yunan kavimleri, batının kendi uygarlığını üzerinde yükselteceği bir kaynak araması sonucu "en büyük uygarlık" olarak öne sürülmüştür. Oysa Batı/Avrupa, Türklerin binlerce yıldır bildiği pantolonu en erken 1700'lerin sonunda tanıyacaktır. M.Ö. 500'lere tarihlenen Altın Adam (bir İskit'tir, yani Saka Türkü'dür- resimde altta ortada) ve Pazırık halısında görülen bir erkek motif pantolon ve ceket giymektedirler (resimde altta sağda; bu figürün Grek seramiği üzerindeki Anadolulu figürlerle olan benzerliği de gözden kaçmamalı). Şu durumda Orta Asya ve Anadolu, pantolon ve ceket gibi (örtünme/giyinme) uygarlığın belirtilerinden biri olan unsurlara binlerce yıldır sahipken, uygarlığın kıçı çıplak Avrupa'dan (Grek kültürü) yükseldiğini söylemek biraz saçma oluyor...
 
NOT: Antik dönemde Yunanlar'ın savaş alanında çıplak savaşmasının bir gelenek olduğu söylense de,  sadece tek bir kumaş parçasının çeşitli şekillerde vücuda sarılmasından başka bir giyim-kuşam çeşitliliği bulunmayan Yunanlar'ın bu şekilde savaşması zaten çok zor olacağından, çıplak savaşmak bir zorunluluğun doğurduğu gelenek olmalıdır. Yoksa savaşırken zırh giydiklerini de biliyoruz, en azından komutanlarının.

Yorumlar

Popüler Yayınlar