TROİA SAVAŞI'NDAN ÇANAKKALE SAVAŞI'NA

Homeros'un İlyada'sında, Troia Savaşı ile Çanakkale Savaşı arasında özellikle savaşların gerçekleşme şekilleri ve sonradan haklarında çıkarılan halk söylenceleri açısından büyük bir benzerlik vardır. İlyada'nın savaşı tasvir eden sahneleri okunduğunda aslında neredeyse 3000 yıl sonra aynı coğrafyada gerçekleşecek başka bir savaşı da tasvir edildiği görülür. Aynı göğüs göğüse çarpışmalar, aynı yoğun ok/kurşun yağmurları, aynı acı can vermeler ve Troia/Çanakkale için dünyanın (İlyada zamanı için bu Homeros'un dünyasıdır, yani Akhalar-Grekler) çeşitli/uzak yerlerinden savaşmaya gelen ordular. Sonuçta ise yenemedikleri Troialılar'ı bir hileyle yok eden Akkhalar'a karşılık; Çanakkale'de Türkleri yenip Çanakkale Boğazı'nı geçemeyen İngilizler'in Mondros Mütarekesiyle(1918) boğazı geçmesi yer alır. Troia Savaşı Batı (Akhalar) ile Doğu (Türkler)'nun ilk savaşıysa, Çanakkale Savaşı da Batı (İngilizler/Fransızlar) ile Doğu (Türkler)'nun son savaşıdır... Bu nedenle İstanbul'u fetheden Fatih "Hektor'un öcünü aldım." demiştir; aynı sözün Kurtuluş Savaşı sonunda Atatürk'e de mal edilmesi bundandır. Düşman olarak "Batı" kavramı her geçen gün büyüse de "Doğu" tarih boyunca Türkler olarak Anadolu'ya sıkışmıştır. 
Yine bu nedenle kendini ve kendi tarihini bilmez siyasetçiler tarafından edilen "‘Çanakkale geçilmez’ tarihte kaldı. Denizden, havadan geçiliyor, şimdi de karadan geçilecek." gibi sözler dil sürçmesi olarak değerlendirilemez. Zira bu Doğu'nun değil, Batı'nın bilinçaltının dışa vurumudur.
Diğer taraftan Çanakkale Savaşı etrafında çıkarılan halk hikayelerine de bakacak olursak, özellikle gizemli bir bulutun gökyüzünden inerek bir İngiliz alayını içine alıp yok etmesi olayı veya Atatürk ve askerlerinin başarısını, onlardan çok savaşda görünen evliyalara bağlamaya çalışmak oldukça yaygındır. Aslında bu da bir 3000 yıllık İlyada geleneğidir. Zira Çanakkale Savaşı söylencelerinde evliyalara dönüşen Yunan tanrı ve tanrıçaları İlyada'da anlatıldığı kadarıyla taraflara kerametleriyle yardım etmekteler ve "siyah bir bulut" içine aldıkları sevdikleri/kolladıkları kahramanları savaş alanından uzaklaştırmaktadırlar. Dolayısıyla aynı coğrafyada 3000 yıldır değişen bir şey yoktur.
Bu nedenle de Tahta At'ın Troia'ya alınmasına karşı çıkan Laokoon gibi, biz de "‘Çanakkale geçilmez’ tarihte kaldı." gibi sözlerle Tahta At'ı oynayanlara karşı durmalıyız ülkenin hayırı için...

Yorumlar

Popüler Yayınlar